Zwroty i reklamacje

Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a Pet Experts Sp. z o.o. prowadzącym sklep internetowy zoozoo.pl w momencie dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia, wtedy potwierdzeniem zawarcia umowy jest e-mail wysłany od zoozoo.pl z adresu: sklep@zoozoo.pl , potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia umowa zostaje zawarta.

Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, rozlane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego.

Pet Experts Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy www.zoozoo.pl gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewności zwrotów. W ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od dnia wyrażenia swojego żądania. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz.271 ze zmianami), kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.  

Wszelką komunikację związaną z reklamacjami należy przesyłać mailowo na adres: sklep@zoozoo.pl – lub składać telefonicznie pod numerami +48 (22) 720 04 09 w godzinach 10.00 – 19.00 w dni robocze.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie w zależności od ustaleń. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego a po uznaniu reklamacji przez gwaranta koszty przesyłki przechodzą na gwaranta. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy niezgodność zamówionego towaru z otrzymanym jest wynikiem pomyłki po stronie sprzedającego.

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.