Regulamin:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.zoozoo.pl  jest prowadzony przez firmę : Pet Experts Sp. z o.o. z siedzibą w 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 lok 515 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442527, NIP 7010361832, REGON 146428437.


Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu, przez stronę www.zoozoo.pl

 2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.zoozoo.pl

 3. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 4. Zakupy w sklepie mogą by dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

 5. Oferty zamieszczone w sklepie nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do składania ofert.

 6. Ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Zamówienia:

 1. Zamówienia za pośrednictwem Internetu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach 10:00-19:00 dzwoniąc na numer 22-720-04-09.

 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w sklepie zoozoo.pl . Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

Składając zamówienie Klient dokonuje:

  • wyboru zamawianych towarów,

  • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

  • wyboru sposobu uregulowania płatności.

  • podania danych kontaktowych (telefon i e-mail) osoby zamawiającej.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować jeżeli nie będzie można skutecznie potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zmówienia.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

 4. Realizacja zamówienia następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem, po zaksięgowaniu na koncie bankowym sklepu zoozoo.pl wpłaty zgodnej z wartością zamówienia,

 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem, po zakończeniu procedury składania  zamówienia,

 1. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Ewentualnie wprowadzanie zmian jest możliwe poprzez e-mail ( sklep@zoozoo.pl ) lub telefonicznie 22-720-04-09. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia

 3. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie należność najpóźniej w terminie 7 dni od dnia anulowani zamówienia.

 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ceny:

 1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.zoozoo.pl przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

 2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 6. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 7. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

Dostawa:

 1. Wysyłka:

 • Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.

 • Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.

 • W przypadku zamówień złożonych do godz. 10.00 kompletowanie jest realizowane w dniu zamówienia. Wysyłka następuje natychmiast po skompletowaniu zamówienia, a dostawa następuje zwykle następnego dnia roboczego w godzinach od 8:00-18:00

 • W wyszczególnionych przypadkach wysyłka może nastąpić do 30 dni od daty zamówienia.

 • Na terenie Warszawy dostawy są realizowane zwykle następnego dnia roboczego w godz. 10:00-18:00

 • W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.

 • Każdorazowo do przesyłki jest dołączany Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 • Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować jak najszybciej się ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

 • W przypadku zamówienia o wartości powyżej 100 zł Sklep pokrywa koszty przesyłki. W pozostałych przypadkach wartość zamówienia zostaje powiększona o koszty przesyłki w kwocie 15 zł.

 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

 1. Odbiór osobisty:

 • Odbiór zamówionego towaru jest możliwy i może być dokonany w sklepach:

ZOOZOO.PL Market Zoologiczny aleje Jerozolimskie 476, 05-800 Pruszków w godzinach pracy sklepu tj:
Dni robocze: 10:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 19:00

Niedziela: 10:00 – 17:00

ZOOZOO.PL Market Zoologiczny ul.Słowicza 1K, 05-500 Mysiadło (k.Warszawy) w godzinach pracy sklepu tj:
Dni robocze: 10:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Niedziela: 10:00 – 17:00

ZOOZOO.PL Market Zoologiczny al. Krakowska 1, 05-090 Janki w godzinach pracy sklepu tj:
Dni robocze: 10:00 – 20:00
Sobota: 10:00 – 20:00
Niedziela: 10:00 – 19:00

 • W przypadku wcześniejszej wpłaty (np.zamówienia opłaconego przelewem), aby odebrać osobiście towar, Klient będzie proszony o wydruk potwierdzający płatność.

Formy płatności:

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub doręczyciela Sklepu;

 • płatność gotówką lub kartą płatniczą/kredytową w przypadku zamówienia odbieranego osobiście we wszystkich marketach ZOOZOO.PL

 • przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: ING Bank Śląski 87 1050 1025 1000 0023 6762 0792 (Pet Experts Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50 lok.515 00-695 Warszawa), bez względu na formę dostawy/odbioru.

 1. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie produktu.

Gwarancja, reklamacje, odpowiedzialność sklepu:

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a Pet Experts Sp. z o.o.. w momencie dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. (Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail od Pet Experts Sp. z o.o. potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia umowa zostaje zawarta).

 2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (np. czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego.

 3. zoozoo.pl gwarantuje bezpieczeństwo transakcji i pewność zwrotów. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od żądania. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000r. Nr 22, poz.271 ze zmianami), kupujący ma możliwość zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów (poza kosztami odesłania paczki). Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

 5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 6. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: sklep@zoozoo.pl, telefonicznie pod numerem 22-720-04-09 w godzinach 10.00 – 18.00 bądź listownie na adres ZOOZOO.PL Market Zoologiczny aleje Jerozolimskie 476, 05-800 Pruszków.

 7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt reklamującego a po uznaniu reklamacji przez gwaranta koszty przesyłki przechodzą na gwaranta pod warunkiem korzystania przy przesyłce zwrotnej z usług Poczty Polskiej przesyłka polecona. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy niezgodność zamówionego towaru z otrzymanym jest wynikiem pomyłki po stronie sprzedającego.

 8. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz opis niezgodności towaru z umową. Towar należy odesłać na adres: ZOOZOO.PL Market Zoologiczny aleje Jerozolimskie 476, 05-800 Pruszków. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.

 10. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

 11. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych. Do produktów posiadających gwarancję producenta Sklep wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.

 12. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

 

Dane osobowe:

 1. Składając zamówienie w Sklepie zoozoo.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie zoozoo.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych - Pet Experts Sp. z o.o. z siedzibą w 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 lok 515. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:
  - w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
  - jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez zoozoo.pl .

 4. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach www.zoozoo.pl w sekcji Twoje Konto.

 5. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  - Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  - Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  - rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Postanowienia końcowe:

 1. Towar prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2013 i  jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

 4. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.zoozoo.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.

http://www.zoozoo.pl

Zapraszamy miłośników zwierząt do sklepu zoologicznego www.zoozoo.pl